ZASADY USŁUGI I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Wstępne

1. Regulamin określa sposób oraz warunki świadczenia usług przez Gazetkomat.pl, jak również sposób korzystania z Portalu Gazetkomat.pl, tj. z zamieszczonych na nim informacji oraz funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem portalu Gazetkomat.pl jest firma Datafic sp z o.o., Naramowicka 47 lokal 109, 61-622 Poznań.

2. Gazetkomat.pl świadczy Użytkownikom korzystającym z Portalu usługę dostarczania i zamieszczania informacji, pod warunkiem przestrzegania przez nich niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z Internetu.

3. Wchodząc na Portal Gazetkomat.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Portalu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

Prawa i Obowiązki Gazetkomat.pl

1. Gazetkomat.pl ma prawo do:
a. decydowania o zawartości Portalu Gazetkomat.pl,
b. okresowego wyłączania Portalu w celu jego modernizacji, konserwacji lub rozbudowy lub konserwacji bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników Gazetkomat.pl o tym fakcie.

2. Wszelkie prawa autorskie do Portalu, związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych, informacji, treści należą do firmy Datafic sp z o.o.

3. Gazetkomat.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz, aby publikowane na nim treści były najwyższej jakości.

4. Informacje prezentowane w Portalu mają charakter poglądowy i nie mają charakteru oferty.

5. Nazwy firmowe oraz znaki towarowe zostały wykorzystane w Portalu tylko w celach informacyjnych.

6. Prawa autorskie do logo oraz grafik w materiałach promocyjnych udostępnianych przez podmioty handlowe należą do tych podmiotów handlowych

Ochrona i Poufność Danych Osobowych

1. Gazetkomat.pl przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Wszelkie udostępnione Portalowi dane są należycie zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ograniczenie Odpowiedzialności Gazetkomat.pl

1. Gazetkomat.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.

2. Informacje zawarte na Portalu pochodzą z ogólnodostępnych baz danych oraz ogólnodostępnych stron internetowych, udostępnianych przez sieci handlowe bezpłatnie i publicznie

3. Gazetkomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a. aktualność, wiarygodność, dokładność i jakość informacji, danych, treści zamieszczonych na Portalu
b. korzystanie przez Użytkowników z Portalu niezgodne z jego regulaminem
c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku:
a) niezgodnego z prawem wykorzystania Portalu przez Użytkownika,
b) nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego regulaminu
c) nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź utratę danych, w tym także na skutek jakichkolwiek awarii, działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych https://www.Gazetkomat.pl/ (w dalszej części zwanego „Serwisem” lub Portalem) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym, jakim jest niniejszy Serwis.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach można przeczytać tutaj.

Zobacz jak Google używa danych z cookies

Dane zbierane przez Google Analytics nie zawierają pełnego adresu IP użytkownika (anonimizacja adresu IP). Funkcje raportowania o reklamach oraz gromadzenie danych na potrzeby remarketingu są wyłączone. User-ID jest wyłączone. Dane demograficzne nie są zbierane.

Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Portalu Gazetkomat.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Gazetkomat.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od dnia ich zamieszczenia na Portalu Gazetkomat.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian do regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.